Thường vụ Quốc hội thảo luận việc chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát cơ động

Về quyền hạn của cảnh sát cơ động, các đại biểu nhất trí việc tiếp thu, chỉnh lý cơ bản đã thể hiện được quan điểm của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, không chồng chéo với các lực lượng khác.
Thường vụ Quốc hội thảo luận việc chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát cơ động ảnh 1Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 15/2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết trong Nghị quyết số 40-NQ/TW ngày 8/11/2004 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả của công an trong tình hình mới có đề cập tới việc tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động chống bạo loạn, khủng bố; bố trí lực lượng này ở những địa bàn trọng điểm với trang bị phù hợp và sự chỉ huy thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát lại toàn bộ dự án Luật Cảnh sát cơ động xem đã bảo đảm nguyên tắc nêu trên hay chưa.

Với nội dung của Nghị quyết số 40 thì lực lượng cảnh sát cơ động được lập ra chủ yếu để thực hiện nội dung công tác chống bạo loạn, khủng bố.

Lực lượng cảnh sát cơ động có tính đặc biệt như vậy nên đặt ra yêu cầu về tính cơ động cao và tính tinh nhuệ để đáp ứng yêu cầu tại những điểm nóng về phòng, chống khủng bố, bạo loạn.

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản tán thành với các nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động và dự thảo Báo cáo Giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động.

Các đại biểu cho rằng dự thảo luật đã bám sát Nghị quyết 40 của Bộ Chính trị; các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia, xây dựng lực lượng an ninh nhân dân, trong đó có ưu tiên xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động tiến lên hiện đại.

Các đại biểu đề nghị tập trung phân tích, làm rõ hơn lý do không quy định về giải thích từ ngữ trong dự thảo luật; cân nhắc quy định rõ biện pháp vũ trang, sử dụng biện pháp vũ trang và một số khái niệm khác mà pháp luật khác có liên quan chưa quy định…

[Chính thức khai mạc Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội]

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung tiếp thu, chỉnh lý quy định về vị trí, chức năng của cảnh sát cơ động. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quy định để bảo đảm tính khái quát.

Về 12 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chọn 3 nhóm vấn đề để quy định cụ thể, còn các quy định khác đã được quy định rõ trong các luật khác thì không cần quy định lại.

Về nhiệm vụ của cảnh sát cơ động, các đại biểu cho rằng đây là nội dung quan trọng. Các cơ quan đã tiếp thu, chỉnh lý tương đối rõ trong dự thảo luật.

Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị rà soát, làm rõ thêm nhiệm vụ chủ trì, phối hợp của cảnh sát cơ động trong thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định, tránh chồng chéo với các lực lượng khác; cần thể hiện lại Điều 8, Điều 10, Điều 12 cho gọn và rõ nhiệm vụ của cảnh sát cơ động.

Về quyền hạn của cảnh sát cơ động, các đại biểu nhất trí rằng việc tiếp thu, chỉnh lý cơ bản đã thể hiện được quan điểm của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, không chồng chéo với các lực lượng khác.

Thường vụ Quốc hội thảo luận việc chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát cơ động ảnh 2Đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các đại biểu cũng lưu ý, do việc thực hiện quyền hạn của cảnh sát cơ động có liên quan tới quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp, quyền về tài sản được pháp luật bảo hộ nên cần tiếp tục được rà soát, bảo đảm tính cụ thể, thống nhất, rõ ràng hơn; bảo đảm tính khả thi, thuận lợi và tránh lạm quyền…

Về việc phối hợp giữa cảnh sát cơ động với các cơ quan, tổ chức hữu quan, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm sự chỉ huy thống nhất, sự lãnh đạo tập trung và việc chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác trong thực hiện các nhiệm vụ.

Kết luận phiên họp, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo dự án luật và các cơ quan hữu quan, chủ động, tích cực, làm việc có trách nhiệm, cầu thị, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự thảo luật và dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu.

Sau phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phối hợp với Ban Soạn thảo, các cơ quan hữu quan tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý; gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng văn bản; tổ chức hội thảo, tọa đàm trước khi gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc có xin ý kiến đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách hay không; tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Về công tác dân nguyện tháng 1/2022

Sáng cùng ngày, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 1/2022. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý về một số vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm thời gian gần đây.

Cụ thể, trong lĩnh vực mua bán quyền sử dụng đất, thực tiễn không chỉ là vấn đề bỏ cọc đấu thầu, mà còn nảy sinh nhiều vấn đề khi các nhà đầu tư tư nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Dạng vấn đề thứ nhất là thời điểm chuyển nhượng thì giá còn thấp, nhưng ký hợp đồng xong thì giá tăng nên bên bán không muốn bán, muốn hủy hợp đồng. Đôi khi hợp đồng soạn thảo không chặt chẽ nên việc phân xử khó khăn.

Dạng vấn đề thứ hai là có hợp đồng mua, hợp đồng bán nhưng chỉ là dòng tiền giả để tạo ra lợi nhuận, từ đó cải thiện hình ảnh của mình trên thị trường chứng khoán.

Dạng vấn đề thứ ba là hợp đồng hứa mua và hứa bán, tức là hợp đồng tương lai. Trên thế giới quy định về hợp đồng tương lai rất kỹ, rất chặt chẽ, nhưng ở Việt Nam chưa phổ biến. Trong quá trình thực hiện mới nảy sinh bất ổn.

Các bên lập hợp đồng dạng này cũng không chặt chẽ nên khi giá tăng thì người bán cũng không bán nữa. Do vậy cần rà soát để bảo vệ quyền lợi của các bên theo quy định của pháp luật. Khi các cơ quan chức năng xử lý cần hết sức thận trọng, rất khách quan để bảo đảm quyền lợi chính đáng của các bên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội chú ý giám sát vấn đề này để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, sự công bằng của các bên liên quan.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tới một số vấn đề xảy ra trong thực tiễn và xã hội đang quan tâm, như tục “bắt vợ”; sản xuất, cung ứng, tiêu thụ xăng dầu, quản lý giá…; đồng thời nhấn mạnh Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội phải chủ động có trách nhiệm trong các lĩnh vực phụ trách. Đây vừa là công tác dân nguyện, nhưng cũng liên quan tới công tác giám sát. Do vậy, cần chủ động phối hợp với các cơ quan của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để làm rõ./.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
 (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quang cảnh Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quang cảnh Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục