Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại Bộ Công Thương

Bộ Công Thương thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu coi người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại Bộ Công Thương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Tại Quyết định số 834/QĐ-BCT, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Trước đó, ngày 23/2/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

[Việt Nam chủ động tiếp cận cơ hội từ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4]

Chỉ thị nêu rõ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, Đề án "phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) là đề án quan trọng, đột phá để thực hiện chiến lược này, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn.

Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ, với mục tiêu coi người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại Bộ Công Thương, ngày 4/4, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Trong số đó, Bộ phân công rõ các nội dung thực hiện cũng như vai trò trách nhiệm của các đơn vị phụ trách thuộc Bộ Công Thương.

Ngoài ra, quyết định cũng nêu rõ kinh phí thực hiện kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Công Thương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Chánh văn phòng Bộ và Trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương cùng các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục