Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Chiều 25/7, Quốc hội khóa XIII đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam.

Chiều 25/7, với 97,40% số phiếu tán thành, Quốc hội khóa XIII đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

VietnamPlus xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

- Họ và tên khai sinh: Trương Tấn Sang

- Họ và tên thường gọi: Trương Tấn Sang

- Sinh ngày: 21/1/1949 

- Quê quán: Xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

- Nơi ở hiện nay: Số 51 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/12/1969, Ngày chính thức: 20/12/1970

- Trình độ học vấn: Cử nhân

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B) 

- Khen thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng Ba

- Là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X, XI

- Là đại biểu Quốc hội khóa: IX, X, XI, XIII


Tóm tắt quá trình công tác


- 1966 -1968: Tổ trưởng thanh niên, xây dựng cơ sở mật trong sinh viên, học sinh (PK 2)

- 1969 -1971: Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên, phụ trách Đội võ trang mật thị trấn Đức Hòa (Long An)

- 1971 - 1973: Bị địch bắt, bị giam giữ ở nhà tù Biên Hòa, Phú Quốc. Đến năm 1973, được trao trả theo Hiệp định Paris.

- 1973 - 4/1975: Cán bộ tổ chức Ban T.72 thuộc Ủy ban Thống nhất Trung ương

- 4/1975 -10/1978: Cán bộ Công đoàn Gia Định, Phó Ban xây dựng kinh tế mới Thành phố, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các nông trường và Khu kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh.

- 1979 - 8/1983: Huyện ủy viên, Giám đốc Nông trường Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy viên dự khuyết.

- 1983 -1986: Giám đốc Sở Lâm nghiệp, Thành ủy viên phụ trách lực lượng Thanh niên xung phong và Ban Kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh 

- 1986 -1988: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- 1988 -1990: Đi học ở trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc Trung ương (Hà Nội) 

- 1990 -1991: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp

- 1991 -1992: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

- 1992 -1996: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- 1996 -1/2000: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 

- 1/2000 -2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương 

- 2006 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục