Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Chiều 15/8/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
(TTXVN/Vietnam+)