Toàn cảnh bế mạc Hội nghị lần thứ 2 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 9/3/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII
(TTXVN/Vietnam+)