Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Trong không khí phấn khởi đón Tết cổ truyền Bính Thân, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng, chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chiều 3/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã gặp mặt, chúc Tết gần 150 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiêu biểu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các ông: Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã báo cáo khái quát kết quả hoạt động khoa học công nghệ, văn học nghệ thuật trong năm 2015.

Đại diện các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ đã phát biểu bày tỏ tình cảm của mình với Đảng, đất nước, dân tộc; cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm, phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, các nhà khoa học. Các đại biểu phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, sớm đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững; đồng thời gửi gắm những mong mỏi, đề xuất nhiều kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng được gặp mặt các văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu - vốn quý của dân tộc, nguồn lực đặc biệt quan trọng để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương, chúc mừng những thành tựu của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ nước nhà trong năm 2015; chúc các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ bước sang năm mới Bính Thân 2016 tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để đất nước ngày càng phồn vinh, phát triển, dân tộc ta mãi trường tồn.

Trong không khí đầm ấm, chân tình, xúc động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn tình cảm cao quý, tốt đẹp, chân tình của các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ với Đảng, Nhà nước và đối với công cuộc xây dựng, phát triển chung của đất nước.

Ghi nhận những ý kiến xác đáng, tâm huyết của các văn nghệ sỹ, trí thức, Tổng Bí thư cho rằng điều này thể hiện quan hệ giữa Đảng với trí thức, văn nghệ sĩ, luôn đồng hành vì sự nghiệp của đất nước, của dân tộc.

Nêu bật những thành tựu chung của Đảng, của đất nước trong năm 2015; kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Tổng Bí thư khẳng định, để đạt được những điều đó, trước hết là nhờ sự nỗ lực của đồng bào, đồng chí cả nước, trong đó có đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ.

Những thành tựu đó là minh chứng cho trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, là tiền đề, điều kiện thuận lợi để đất nước vững bước vào năm 2016 và những năm tiếp theo.

Phân tích bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mỗi chúng ta cần phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống; thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chuẩn bị tốt các điều kiện để chủ động hội nhập khu vực và quốc tế thành công; kiên định, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội; gìn giữ hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm trên, giới trí thức, nhà khoa học có vị trí, vai trò, trách nhiệm hết sức quan trọng. Đảng, Nhà nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ đóng góp ngày càng nhiều hơn cho đất nước.

Tổng Bí thư mong muốn các Hội, Liên hiệp Hội sẽ phát huy vai trò quan trọng, thực sự là mái nhà chung, là nơi tập hợp các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, đồng lòng, đồng hành cùng Đảng, đất nước, dân tộc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ​Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ để kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước, tiếp tục có chính sách phù hợp, phát huy vai trò và đóng góp của các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.