Nhận lời mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chiều 8/7, lễ đón chính thức Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba  Raul Castro Ruz được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón.

Đúng 15 giờ, đoàn xe chở ông Raul Castro Ruz và các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba tiến vào Quảng trường Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, cùng nhiều cán bộ cấp cao Đảng, Nhà nước đã nồng nhiệt chào đón ông Raul Castro Ruz và các thành viên trong đoàn - những người bạn, người đồng chí, anh em thân thiết.

Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam và giới thiệu các quan chức có mặt tại lễ đón.

Ngay sau lễ đón, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với ông Raul Castro Ruz.

Cùng dự hội đàm về phía Việt Nam có các ông: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng-Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Cuba; Vũ Dũng, Trợ lý Tổng Bí thư; Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Vũ Chí Công, Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cuba.

Tham dự hội đàm, về phía Cuba có các ông: Ricardo Cabrisas Ruiz, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Bruno Rodríguez Parrilla, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Fredesman Turro Gonzalez, Đại sứ nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; Rodriguez Lopez, Thiếu tướng, Trợ lý Bí thư Thứ nhất...

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiệt liệt chào mừng ông Raul Castro Ruz, người bạn lớn và thân thiết của nhân dân Việt Nam, trở lại thăm Việt Nam trên cương vị là Lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba; coi đây là sự tiếp nối những nỗ lực chung của hai bên nhằm thúc đẩy bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và hiện thực hóa các thỏa thuận tại Tuyên bố chung Việt Nam-Cuba gần đây, góp phần tăng cường và nâng quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo với Chủ tịch Raul Castro Ruz những nét lớn về tình hình Việt Nam gần đây; nêu bật những chủ trương, đường lối về chính trị, kinh tế, xã hội, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 26 năm đổi mới, đồng thời nhấn mạnh những khó khăn, thách thức và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam; khẳng định nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản quang vinh, sẽ tiếp tục kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Chủ tịch Raul Castro Ruz đã trao đổi cởi mở, thân tình, trên tinh thần anh em, tin cậy lẫn nhau, về tình hình Cuba, quốc tế và quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; bày tỏ vui mừng trước những thắng lợi to lớn của Cuba trong công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là những thắng lợi bước đầu rất đáng khích lệ của công cuộc “cập nhật hóa” mô hình phát triển kinh tế-xã hội được thông qua tại Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba tháng 4/2011 và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, đứng đầu là ông Raul Castro Ruz kính mến, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng cao cả của mình.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em về tình đoàn kết sâu sắc, sự ủng hộ to lớn và quý báu đối với sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay của nhân dân Việt Nam; khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba và quyết tâm của Đảng và nhân dân Việt Nam không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết thủy chung, tin cậy lẫn nhau và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Raul Castro Ruz cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho ông và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Cuba những tình cảm thân thiết, sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em; bày tỏ xúc động và vui mừng được trở lại thăm đất nước Việt Nam anh hùng, được chứng kiến những thay đổi lớn lao trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Chủ tịch Cuba đánh giá cao những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, coi đó là nguồn cổ vũ lớn lao, là kinh nghiệm quý đối với nhân dân Cuba trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong giai đoạn Cuba đang tiến hành công cuộc “cập nhật hóa” mô hình phát triển kinh tế-xã hội của mình; đánh giá cao vai trò, vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên các diễn đàn, tổ chức quốc tế; tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Raul chân thành cảm ơn tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu về tinh thần và vật chất mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em luôn dành cho nhân dân Cuba, nhất là trong những năm tháng khó khăn của "thời kỳ đặc biệt."

Chủ tịch Raul đã thông báo những nét lớn về tình hình Cuba, về những thành tựu hết sức có ý nghĩa mà Đảng và nhân dân Cuba đã giành được trong bối cảnh bị bao vây cấm vận và thiên tai liên tiếp xảy ra, những kết quả bước đầu và những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai đường lối “cập nhật hóa” mô hình phát triển kinh tế-xã hội của Đại hội VI; khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và những thành quả to lớn mà cách mạng Cuba đã đạt được, nhất là trên các lĩnh vực xã hội, y tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, văn hóa, thể thao, thể hiện sự ưu việt và nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân Cuba đã lựa chọn.

Trên tinh thần tin cậy anh em, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Raul Castro Ruz đã trao đổi sâu rộng về quan hệ mọi mặt giữa hai Đảng, hai nước và những biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu; thúc đẩy các giải pháp hợp tác kinh tế, thương mại nhằm tăng tính hiệu quả, phù hợp với điều kiện mới và lợi ích của mỗi nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Raul Castro Ruz nhất trí tăng cường các cuộc trao đổi tiếp xúc các cấp; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và lý luận, đặc biệt là về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; mở rộng, nâng cao tính hiệu quả và bền vững trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế mà hai nước đều là thành viên.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất là về cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình khu vực Châu Á-Thái Bình dương và Mỹ Latinh./.

(TTXVN)