Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương ảnh 3Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương ảnh 4Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương ảnh 5Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương ảnh 6Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương ảnh 7Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục