Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng.
(TTXVN/Vietnam+)