Chủ đề

50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Cách đây 50 năm, cuối tháng 12/1972, trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố khác, quân và dân ta đã làm nên một “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, “đánh sập thần tượng B-52” của không lực Mỹ.