Chủ đề

Bầu cử Tổng thống Pháp

Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp với 11 ứng viên đang trở thành cuộc chạy đua giữa ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron​ và ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen.