Chủ đề

Nội các mới của ông Trump

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã cơ bản hoàn tất các đề cử thành viên nội các mới của Mỹ chuẩn bị cho lễ nhậm chức chính thức sẽ diễn ra vào 12 giờ ngày 20/1/2017 (Giờ Washington)