Chủ đề

Quan hệ Việt Nam-Cuba

Việt Nam và Cuba có mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị, đoàn kết, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau rất lâu đời, bao trùm tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị và kinh tế của hai nước. Trong hơn 6 thập kỷ qua, quan hệ đoàn kết đặc biệt thủy chung gắn bó Việt Nam-Cuba đã không ngừng được củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu và phát triển trên mọi lĩnh vực. Cuba là quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (tháng 12/1961), tiếp nhận phái đoàn đại diện thường trú của Mặt trận (tháng 7/1962), thiết lập quan hệ ngoại giao với Chính phủ Cách mạng lâm thời Nam miền Nam Việt Nam, đặt Đại sứ quán trong vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam tại tỉnh Tây Ninh (tháng 7/1967) và là quốc gia duy nhất bổ nhiệm Đại sứ thường trú bên cạnh Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (tháng 3/1969).