Chủ đề

Tình hình Zimbabwe

Các nghị sỹ từ khắp cả nước đã kêu gọi ông Mugabe từ chức sau khi quân đội Zimbabwe nắm quyền kiểm soát hồi giữa tháng 11/2017.