Chủ đề

Virus cúm gia cầm

Dịch cúm gia cầm đang xuất hiện trở lại tại nhiều quốc gia và nhiều địa phương trong cả nước. Một số chủng virus cúm gia cầm chưa có ở Việt Nam (A/H7N9, A/H5N2, AH5N) có nguy cơ xâm nhiễm vào trong nước thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.