Ngày 2/12, ELF Gas Saigon - một công ty liên doanh của Total và Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn đã thông báo mua lại Công ty Cổ phần Gas Sài Gòn (Sài Gòn Gas). 
 
Như vậy Total trở thành một trong những nhà cung cấp khí hóa lỏng hàng đầu Việt Nam và tăng thị phần lên khoảng 15%. Việc mua lại Sài Gòn Gas còn trang bị thêm cho Total một trạm nhập khẩu ở Gò Dầu.
 
Sài Gòn Gas là một công ty khí hóa lỏng có toàn bộ hoạt động trong lĩnh vực này ở Việt Nam. Mua lại Sài Gòn Gas Total sẽ có thêm 20 nhà phân phối cho mạng lưới phân phối LPG, thêm các phương tiên nhập khẩu và có khả năng tối ưu hóa hệ thống cung cấp qua việc hớp nhất các hoạt động khác nhau, nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. 
 
Ông Thierry Pflimlin, Chủ tịch Total Châu Á-Thái Bình Dương nói: “Ở Châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam là một trong những đất nước trọng tâm phát triển của chúng tôi, cơ hội tăng trưởng này rất phù hợp với chúng tôi trong khu vực”.
 
Total có mặt ở Việt Nam từ cuối những năm 1970, bắt đầu từ các hoạt động thăm dò và khai thác ở miền Nam Việt Nam. Hoạt động trong lĩnh vực lọc dầu và kinh doanh sản phẩm của Total ở Việt Nam bao gồm khí hóa lỏng, dầu nhờn và phân phối xăng dầu./.
 
M.H. (Vietnam+)