TP. HCM nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

TP. HCM nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Theo Bí thư Thành ủy TP. HCM, tự giám sát của tổ chức chi bộ Đảng là công cụ hữu hiệu để phòng ngừa tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.
TP. HCM nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ảnh 1Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 9/2, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa."

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, chủ trì Hội thảo.

Hội thảo hướng tới nâng cao nhận thức về tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay, trên cơ sở đó nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, để tạo sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng.

Hội thảo nhằm tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay; đề xuất giải pháp hiệu quả, khả thi trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa."

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên ghi nhận, cảm ơn tình cảm, tinh thần trách nhiệm, niềm tin đối với Đảng của các đại biểu qua những ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết tại Hội thảo cũng như những tham luận gửi đến Hội thảo; nhấn mạnh, mục đích xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không gì khác hơn là để phục vụ cho dân tộc, cho đất nước, cho Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển tốt hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Hội thảo đã thống nhất khẳng định, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác cùng nhiều thành tựu to lớn, giúp dân tộc, đất nước ta có được cơ đồ, vị thế, uy tín như ngày hôm nay. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh luôn là một trong những thành tố có ý nghĩa quyết định sự thành công của cách mạng và ngày nay đã được bổ sung, kế thừa, hoàn thiện qua các kỳ Đại hội Đảng và vận dụng sâu sắc tư tưởng chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng tạo sự chuyển biến mới phù hợp với tình hình mới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khẳng định, từ thực tiễn cách mạng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Thành phố nhận thức sâu sắc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, vừa là công tác trọng tâm, cấp bách, phải thực hiện quyết tâm rất cao.

[Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Tín hiệu tích cực trong công tác cán bộ]

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề tư tưởng chính trị, đạo đức; chăm lo giáo dục cán bộ, đảng viên có quan điểm lập trường tư tưởng, mục tiêu lý tưởng, lẽ sống tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, tuyệt đối chấp hành các quy định, các nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê và phê bình, đồng thời coi trọng kiểm tra, giám sát.

"Trước hết là tự giám sát của tổ chức chi bộ Đảng, xem đây là một công cụ hữu hiệu để phòng ngừa tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Để làm thế nào đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao uy tín, trách nhiệm, đạo làm người và ý thức sâu sắc về nhân cách, về lẽ sống cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, từng bước đẩy lùi lối sống ích kỷ, cá nhân, thực dụng cơ hội vụ lợi, nhất là cơ quan liêu, xa dân, phiền hà, nhũng nhiễu, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của người dân" - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Ghi nhận, tổng kết các ý kiến đóng góp của các đại biểu về nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên và cán bộ phải thấm nhuần quan điểm nhân dân là chỗ dựa vững chắc, là nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng; phục vụ nhân dân là mục đích của Đảng bằng đã hành động, lương tâm, trách nhiệm, bổn phận của mình, để nhân dân ủng hộ, tham gia xây dựng Đảng, giúp Đảng thành công và thực hiện được sứ mệnh. Từ đó,chăm lo đội ngũ cán bộ thực sự gần dân, tin dân và được dân tin; thực sự thấu cảm, hiểu, học và dự vào dân, có trách nhiệm với nhân dân.

TP. HCM nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ảnh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên (giữa) chủ trì Hội thảo. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Hơn 50 tham luận trình bày trực tiếp và gửi đến Hội thảo của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh có nội dung tập trung nêu bật vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực trạng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh; giải pháp nâng cao hiệu quả trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đề xuất các giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đông Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị trong chỉnh đốn Đảng, cần thực hiện kiểm điểm từ Trung ương trước để làm gương, cuối cùng là đảng viên các chi bộ cơ sở; củng cố kiện toàn chi bộ cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ Đảng và quản lý, kiểm tra đảng viên từ sớm; xác định "kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt," vì vậy kiến nghị Trung ương chủ trương giao nhiệm vụ cho đảng viên lãnh đạo quần chúng làm kinh tế hoặc hướng dẫn đảng viên tham gia làm kinh tế.

Trao đổi tại hội thảo, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, giai đoạn hiện nay, chúng ta rất cần đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động và lợi ích chung.

Chính vì vậy, bà Phạm Phương Thảo cho rằng cần phải chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, vì lợi ích cá nhân mà có hành vi vi phạm những điều lệ đảng viên không được làm; chống tư tưởng cầu an, co thủ không dám nói sự thật để bảo vệ người tốt, việc tốt; chống lại tư tưởng không dám đụng chạm sợ mất cơ hội thăng tiến, sợ mất chức, sợ bị "hình sự hóa"… đó là những tư tưởng đang cản trở sự phát triển đi lên của thành phố và rất cần được uốn nắn kịp thời…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục