Ngày 26/11, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị Thành ủy thành phố lần thứ 12, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX.

Trong hai ngày 26 và 27/11, Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội 2012 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển 2013; thông qua Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị đã nghe ông Lê Hoàng Quân Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố trình bày Tờ trình Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy và dự thảo Nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội Thành phố năm 2013.

Theo nhận định của Ủy ban Nhân dân thành phố, năm 2012, kinh tế thành phố đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hợp lý, góp phần kiềm chế lạm phát. Dự ước tổng sản phẩm nội địa (GDP) quý 4/2012 đạt 10,3%, cả năm ước đạt 595.375 tỷ đồng, tăng 9,2%; trong đó, khu vực dịch vụ tăng 10,2%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1%.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với năm trước (năm 2011 tăng 10,3%), nhưng nếu xét trong bối cảnh do bị ảnh hưởng xấu của nền kinh tế thế giới thì tốc độ tăng trưởng 9,2% là kết quả tích cực, kinh tế thành phố vẫn được duy trì với mức tăng gấp 1,77 lần so với cả nước.

Một số chỉ tiêu khác về kinh tế tuy chưa đạt kế hoạch dự kiến nhưng cũng đã có những kết quả khá khả quan như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cả năm ước tăng 17,3%. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 30,2 tỷ USD, có mức tăng 7,36%. Mặt khác, thành phố đã tăng cường công tác quản lý thị trường và quản lý giá cả; chỉ số giá tiêu dùng năm 2012 dự ước tăng dưới 5,5%, đạt kế hoạch đề ra (dưới 7%). Thị trường ngoại hối đã được kiểm soát, tỷ giá tiếp tục được duy trì ổn định.

Ngành du lịch tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước với tốc độ tăng trưởng ổn định, đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố. Năm 2012, thành phố đón tiếp khoảng 3,8 triệu lượt khách quốc tế (tăng 8%); doanh thu dịch vụ lưu trú, nhà hàng, du lịch lữ hành ước đạt 74.800 tỷ đồng, đạt mức tăng tới 21%.

Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu tổng quát của năm 2013 là: Nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thành phố góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát ở mức thấp hơn và nâng cao tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn năm 2012; tập trung thực hiện có hiệu quả 6 Chương trình đột phá, bảo đảm kinh tế Thành phố phát triển bền vững, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố 5 năm 2011-2015.

Năm 2013, Thành phố dự kiến sẽ phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP trên địa bàn ở mức từ 9,5% đến 10%, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.000 USD/người./.

Hà Huy Hiệp (TTXVN)