Trao quyết định, nghị quyết về công tác tổ chức của Quốc hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ công bố và trao quyết định, Nghị quyết của Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tổ chức.
Trao quyết định, nghị quyết về công tác tổ chức của Quốc hội ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Quyết định về việc thành lập Tổ đảng và chỉ định Tổ trưởng Tổ Đảng ở Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Trao quyết định, nghị quyết về công tác tổ chức của Quốc hội ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Quyết định Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Trao quyết định, nghị quyết về công tác tổ chức của Quốc hội ảnh 3Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Quyết định Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Trao quyết định, nghị quyết về công tác tổ chức của Quốc hội ảnh 4Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Quyết định Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Trao quyết định, nghị quyết về công tác tổ chức của Quốc hội ảnh 5Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Quyết định Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Trao quyết định, nghị quyết về công tác tổ chức của Quốc hội ảnh 6Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Quyết định Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Trao quyết định, nghị quyết về công tác tổ chức của Quốc hội ảnh 7Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Quyết định Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Trao quyết định, nghị quyết về công tác tổ chức của Quốc hội ảnh 8Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Quyết định Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục