Ngày 17/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN năm 2020 tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hội nghị quốc phòng-quân sự ASEAN năm 2020.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN 2020 chủ trì hội nghị.

Tham dự có các Phó trưởng Ban Chỉ đạo: Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban: Lễ tân, Nội dung, Hậu cần-Kỹ thuật-Tài chính, An ninh-Y tế và Tuyên truyền.

Đây là cuộc họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo và các Tiểu ban trực thuộc nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho các hội nghị, hoạt động quốc phòng-quân sự ASEAN trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020.

Theo báo cáo của đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng)-Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về công tác chuẩn bị Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 nói chung, công tác chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Bộ Quốc phòng được triển khai từ sớm, trong đó Đề án tổ chức các hội nghị quốc phòng-quân sự ASEAN năm 2020 đã được Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt từ tháng 4/2018.

Các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN 2020 và các tiểu ban trực thuộc; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và Danh mục các hoạt động quốc phòng-quân sự ASEAN trong năm 2020 đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng thông qua, làm cơ sở để Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc triển khai các mặt công tác chuẩn bị, các tiểu ban chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Công tác tham vấn nội dung cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 được triển khai từ đầu năm 2019 ở nhiều cấp nhân các chuyến thăm, tại các cơ chế đối thoại và bên lề các sự kiện đa phương.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài Bộ Quốc phòng trong tất cả các mặt công tác từ nội dung, tuyên truyền đến đào tạo, tập huấn về lễ tân và ngoại ngữ.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương, đánh giá cao các cơ quan đã chủ động, tích cực, triển khai sớm các nội dung công tác chuẩn bị cho năm ASEAN 2020; nhấn mạnh việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập quốc tế và đóng góp vào thành công chung của cả nước.

[Thông qua lịch tổ chức, đồng ý với mẫu logo năm Chủ tịch ASEAN 2020]

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quán triệt trong toàn quân về mục đích, ý nghĩa của việc Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức thành công các hội nghị và hoạt động quốc phòng, quân sự trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Trên cơ sở đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần quan tâm đầu tư đúng mức về công tác chuẩn bị, nhất là về con người, kế hoạch, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho năm 2020.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng chủ đề năm 2020 của Bộ Quốc phòng cần xây dựng dựa trên các thành tố chính của chủ đề Năm ASEAN 2020 của Việt Nam. Công tác tham vấn nội dung cần được chủ động triển khai ở các cấp; tận dụng các cơ chế đối thoại, hợp tác hiện có; các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, trên cơ đó hoàn thiện các văn kiện và nội dung, sáng kiến cho năm 2020.

Về công tác tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp tích cực, chủ động tăng cường hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau, cả thường xuyên và cho từng sự kiện cụ thể.

Về công tác đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh giao các đơn vị tiếp tục quan tâm triển khai, coi đây là yếu tố quan trọng đảm bảo tổ chức thành công các hội nghị và sự kiện, kết hợp vừa đào tạo vừa tham gia vào các hoạt động thực tế ngay từ năm 2019 nhằm đảm bảo tính chủ động trong công tác chuẩn bị, triển khai.

Cục Đối ngoại - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát, đôn đốc các tiểu ban, cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm trước Bộ Quốc phòng; thường xuyên phối hợp với Bộ Ngoại giao về mọi mặt công tác cho năm ASEAN 2020./.

Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)