Triển khai kế hoạch kiểm tra Ban Cán sự Đảng Bộ NN & PTNT

Triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư, Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Triển khai kế hoạch kiểm tra Ban Cán sự Đảng Bộ NN & PTNT ảnh 1Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư, chiều 11/7, Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đoàn tiến hành kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quảl;" Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.”

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, gắn với việc thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII được Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện nghiêm túc.

[Ban Bí thư kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông]

Tại buổi làm việc, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nêu rõ hai Nghị quyết này rất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả của các đơn vị trong hệ thống chính trị, cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định triển khai Nghị quyết, tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, xây dựng Ban Chỉ đạo. Với tinh thần cầu thị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong Đoàn có những góp ý cụ thể để Bộ có thêm thông tin, là động lực tiếp tục hoàn thiện, nếu thực hiện tốt sẽ giúp ngành phát triển tốt hơn.

Ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc, ông Nguyễn Văn Bình đề nghị các thành viên trong Đoàn kiểm tra phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tập trung trong thẩm tra, xác minh, đảm bảo nội dung, tiến độ thực hiện cuộc kiểm tra theo Kế hoạch đã đề ra, đồng thời cần lắng nghe ý kiến phản hồi của Bộ để xây dựng báo cáo đánh giá khách quan, trung thực.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hoàn thiện các báo cáo; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị để việc thực hiện cuộc kiểm tra đảm bảo theo đúng Kế hoạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục