Tên lửa đẩy Trường Chinh-4B đã mang theo vệ tinh Cao Phân-7 bay vào không gian lúc 11 giờ 22 phút (theo giờ Bắc Kinh) từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây.

Cả vệ tinh Cao Phân-7 và tên lửa đẩy Trường Chinh-4D đều là sản phẩm do Công ty Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc phát triển. Bộ Các Nguồn tài nguyên thiên nhiên, Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị-Nông thôn cùng Cơ quan Thống kê quốc gia sẽ là những đơn vị chủ chốt sử dụng vệ tinh này./.

(Vnews)