Trong 11 tháng năm 2013, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho hay đã thực hiện hơn 1.800 cuộc kiểm tra sau thông quan với số tiền truy thu là trên 1.500 tỷ đồng.

Số tiền trên theo Tổng cục Hải quan bằng khoảng 127% so với cùng kỳ năm 2012 và đã đạt 109% chỉ tiêu của năm nay. Đặc biệt, theo  ngành hải quan, số tiền truy thu chỉ tính riêng từ xăng, dầu tạm nhập tái xuất là khoảng trên 428 tỷ đồng.

Cũng về thu ngân sách từ đầu năm, Tổng cục Hải quan cho hay, con số ước thu sau 11 tháng của ngành là khoảng hơn 198.000 tỷ đồng. Số tiền đã tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2012 nhưng đặt trong dự toán năm 2013 là 237.500 tỷ đồng thì mới tương đương trên 83%.

Về những giải pháp thu ngân sách cuối năm, ngành Hải quan cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình thu, đề xuất các giải pháp phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2013.

Đáng chú ý, Tổng cục Hải quan vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc từ Trung ương đến địa phương trong toàn hệ thống thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nguồn thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế qua tham vấn giá, xác định trị giá, xác định mã số tính thuế và kiểm tra sau thông quan. 

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành chú trọng vào những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, như xăng dầu, sắt thép, khoáng sản, ôtô…; đảm bảo số nợ thuế đến 31/12/2013 không vượt quá chỉ tiêu đề ra. 

Đồng thời, các đơn vị hải quan cũng được yêu cầu phối hợp với Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng tiến hành cưỡng chế với doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế.

Mục tiêu được ngành hải quan đưa ra là ban hành 100% thông báo nợ thuế và tiền chậm nộp với các doanh nghiệp còn nợ thuế, với các khoản thuế đã hết thời hạn được gia hạn theo quy định hiện hành. Ngoài ra, phía hải quan sẽ thông báo và đôn đốc doanh nghiệp nộp ngay trong tháng hết thời gian gia hạn vào ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị hải quan tăng cường rà soát các hợp đồng gia công, nhập sản xuất xuất khẩu quá hạn của doanh nghiệp nhưng chưa thanh khoản hoặc xuất khẩu sản phẩm để yêu cầu doanh nghiệp nộp thuế./.

Xuân Dũng (Vietnam+)