Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực MTTQ phối hợp công tác

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, việc ban hành, thực hiện Quy chế phối hợp sẽ giúp cho hai cơ quan thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.
Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 25/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, việc ban hành, thực hiện Quy chế phối hợp sẽ giúp cho hai cơ quan thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, công tác phối hợp trong giai đoạn tới đòi hỏi cần được thực hiện chặt chẽ hơn nữa nhằm đảm bảo đầy đủ nội dung chương trình phối hợp đã đề ra; đồng thời đề nghị hai bên tăng cường phát huy dân chủ trong đời sống xã hội; lắng nghe ý kiến nhân dân, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng lưu ý hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong xây dựng cơ chế, chính sách, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức triển khai, giám sát, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Khẳng định lễ ký quy chế phối hợp là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác trao đổi thông tin; nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước; công việc tới đây là tiếp thu, nghiên cứu, đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bày tỏ tin tưởng việc ký kết, tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp sẽ giúp hai cơ quan hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước chủ động phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tham mưu đề xuất với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước về công tác Mặt trận, nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

Hai bên tăng cường giao lưu, hợp tác phát triển giữa các đoàn thể chính trị-xã hội với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần phát triển quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chứng kiến Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 15 điều, phạm vi phối hợp tập trung vào các lĩnh vực như: Tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thi đua khen thưởng; tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giám sát, phản biện xã hội; tổng hợp, xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân, Thẩm phán Tòa án quân sự, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá và xét đơn xin ân xá giảm án tử hình; hoạt động đối ngoại nhân dân…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục