[Video] 60 triệu liều vaccine COVID-19 được phân bổ như thế nào?

Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam sẽ chuyển giao 30 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca theo nguyên tắc phi lợi nhuận, ngoài ra sẽ có thêm 30 triệu liều vaccine phòng COVID 19 từ COVAX.

Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC) sẽ chuyển giao 30 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca theo nguyên tắc phi lợi nhuận. Ngoài ra, sẽ có 30 triệu liều từ COVAX.

60 triệu liều vaccine phòng COVID-19 này sẽ được tiếp nhận và cung ứng tại Việt Nam./.

(Vnews/Vietnam+)