[Video] Bài học chống COVID-19 của Việt Nam: Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Bài học chống dịch COVID-19 của Việt Nam là huy động cả hệ thống chính trị với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, đặt lợi ích của người dân lên trên hết.

Bài học chống dịch COVID-19 của Việt Nam là huy động cả hệ thống chính trị với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, đặt lợi ích của người dân lên trên hết, chấp nhận một số thiệt hại tạm thời về kinh tế.

Cho đến nay, Việt Nam đã có tổng cộng 201 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong tổng số 268 trường hợp mắc virus SARS-CoV-2.

Như vậy, tỷ lệ các bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19 tại Việt Nam chiếm 75% tổng số trường hợp mắc bệnh, chỉ còn 67 trường hợp mắc COVID-19 điều trị tại các cơ sở y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)