Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, từ 0 giờ 1/4, cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc, người dân hạn chế ra đường để ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Vậy trong trường hợp nào chúng ta được phép ra ngoài?/.

(Vietnam+)