[Video] Đại hội Đảng bộ Văn phòng chủ tịch nước nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

(Vnews/Vietnam+)