Ngày 11/7, là ngày thứ 3 Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn. Nhiều biện pháp mạnh tay đã được thành phố triển khai, trong đó có việc thiết lập gần 300 chốt kiểm soát phòng dịch khắp thành phố.

Các chốt kiểm soát được lập nên để nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Chỉ thị 16: gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, phường-xã cách ly với phường-xã, và quận-huyện cách ly với quận huyện.

Tất cả vì mục tiêu lớn nhất là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh./.

(Vnews/TTXVN)