Sáng 20/1, Công an Hà Nội đã tổ chức lễ xuất quân bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 
(Vnews)