Trước sự ra đi của Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, trong ngày 20/3 và sáng 21/3, hàng chục đoàn quốc tế gồm các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ… tại Việt Nam cũng đã đến viếng Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh./.