[Video] Hoàn thành kết nối 3.000 camera giám sát tại khu vực cách ly

Trong vòng 7 ngày, Viettel đã hoàn thành lắp đặt và kết nối tích hợp 3.000 camera giám sát tại các khu vực cách ly thuộc các tỉnh phía Bắc.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, trong vòng bảy ngày, Viettel đã hoàn thành lắp đặt và kết nối tích hợp 3.000 camera giám sát tại các khu vực cách ly thuộc các tỉnh phía Bắc./.

(Vnews/Vietnam+)