Theo quy định, tùy thuộc thời gian cư trú hoặc địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cũng có sự khác nhau giữa từng nhóm đối tượng cử tri./.

(Vnews/Vietnam+)