[Video] Một số nội dung lưu ý về quyền bầu cử của các cử tri

Quyền bầu cử là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được các bản Hiến pháp ghi nhận, dưới đây là một số nội dung lưu ý về quyền bầu cử của các cử tri.

Theo quy định, tùy thuộc thời gian cư trú hoặc địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cũng có sự khác nhau giữa từng nhóm đối tượng cử tri./.

(Vnews/Vietnam+)