[Video] Mozambique - Đối tác quan trọng của Việt Nam ở châu Phi

Mozambique là đối tác quan trọng của Việt Nam ở châu Phi, có quan hệ phát triển toàn diện với Việt Nam cả trên kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân.

Vào đúng ngày Mozambique tuyên bố độc lập 25/6/1975, Việt Nam và quốc gia nằm ở Đông Nam châu Phi đã thiết lập quan hệ ngoại giao.

Lịch sử hai nước có sự tương đồng: đều gian khổ đấu tranh giành độc lập và có niềm vui thống nhất trọn vẹn đất nước vào năm 1975.

Mozambique là đối tác quan trọng của Việt Nam ở châu Phi, có quan hệ phát triển toàn diện với Việt Nam cả trên kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân.

Từ năm 2006 đến năm 2010, kim ngạch trao đổi thương mại Việt Nam-Mozambique tăng hơn 3 lần (từ 13,83 lên 45,35 triệu USD), trong đó Việt Nam luôn xuất siêu.

Mozambique đứng thứ 11 trong số 72 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có hoạt động đầu tư. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Hapro (Việt Nam) đang đầu tư tại Mozambique trong lĩnh vực viễn thông và thương mại. Công ty Movitel (liên doanh giữa Viettel và SPI), có tổng vốn đầu tư gần 500 triệu USD, trong đó Viettel đóng góp 70%./.

(Vietnam+)