[Video] Người dân đăng ký online tiêm phòng COVID-19 như thế nào?

Toàn bộ quy trình, từ đăng ký tiêm vắc xin online cũng như việc tra cứu lịch sử, kết quả tiêm chủng đều có thể thao tác qua ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử."

Người dân từ 18 tuổi trở lên có thể đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cá nhân qua Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19.

Toàn bộ quy trình, từ đăng ký tiêm vaccine online cũng như việc tra cứu lịch sử, kết quả tiêm chủng đều có thể thao tác qua ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử."./.

(Vnews/TTXVN)