[Video] Nhìn lại những sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2021

sự kiện thứ nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp. Sự kiện nổi bật thứ hai là gần 70 triệu cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Một vài ngày trước khi tạm biệt năm 2021 để bước vào Năm Mới 2022, hãy cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật của Việt Nam trong năm qua do Thông tấn xã Việt Nam bình chọn.

Trong số này, sự kiện thứ nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp.

Sự kiện nổi bật thứ hai là gần 70 triệu cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

(Vietnam+)