Năm nay, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường một năm làm tiêu chí để xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

Chủ trương này đặt ra nhiều băn khoăn trước những số liệu báo cáo khó kiểm chứng của các trường hiện nay./.

(VNews)