[Video] Những cái tên gắn liền với cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong 79 năm cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc đã sử dụng tới hơn 170 tên gọi và bút danh khác nhau; trong đó có 5 cái tên đặc biệt gắn bó với các chặng đường quan trọng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Nhắc đến Người là nhắc đến một tình yêu và niềm tự hào của toàn thể người dân Việt

Bác sinh ngày 19/5/1890 và mất vào ngày 2/9/1969. Một điều khá đặc biệt trong 79 năm cuộc đời, Bác Hồ đã dùng tới hơn 170 tên gọi và bút danh.

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác, sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 5 cái tên đặc biệt nhất, gắn với nhiều sự kiện trọng đại trên con đường cách mạng và trong suốt cuộc đời của Người. 

(Vietnam+)