[Video] Những kỹ năng cấp cứu cơ bản bất kỳ ai cũng cần thông thạo

Những kỹ năng sơ, cấp cứu cơ bản có thể quyết định sự sống hay cái chết của người bệnh trong những giây phút nguy cấp, bất kỳ ai cũng nên tự trang bị cho mình các kỹ năng cứu sinh để cứu người.

Các trường hợp khẩn cấp về y tế có thể xảy ra mọi lúc, và chìa khóa để cứu một cuộc sống thường nằm trong tay người ngoài cuộc.

Vì thế, bất kỳ ai cũng cần học những kỹ năng sơ, cấp cứu cơ bản để có thể cứu sống người khi cần thiết.

Nguyên tắc quan trọng nhất khi bạn thực hiện cứu người là phải gọi điện cho bệnh viện hoặc các đơn vị có khả năng cấp cứu ngay lập tức.

Sau đó, trong thời gian chờ đợi, hãy xem bạn có thể giúp đỡ nạn nhân theo cách nào./.

(Vietnam+)