Với 430/439 đại biểu tán thành (chiếm 89,21% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021./.

 
(Vnews/Vietnam+)