[Video] TP Hồ Chí Minh tiến hành 3 giai đoạn xét nghiệm thế nào?

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lấy mẫu xét nghiệm theo nguyên tắc "trọng tâm, trọng điểm" nhằm sớm phát hiện ca mắc COVID-19, thu hẹp "vùng đỏ" mở rộng "vùng xanh."

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lấy mẫu xét nghiệm theo nguyên tắc "trọng tâm, trọng điểm" nhằm sớm phát hiện ca mắc COVID-19, thu hẹp "vùng đỏ" mở rộng "vùng xanh."./.

(Vnews)