[Video] Việt Nam vào tốp 1.000 đại học tốt nhất thế giới

Việt Nam có hai đại diện nằm trong top 801-1.000 là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức xếp hạng QS của Anh vừa công bố bảng xếp hạng đại học lớn nhất từ trước tới nay với 1.300 trường tham gia.

Việt Nam có hai đại diện nằm trong top 801-1.000 là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh./.

(Vnews/Vietnam+)