Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 23/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2015. Hội nghị do Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức nhằm nhìn nhận, đánh giá tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2015; đồng thời trao đổi phương hướng hoạt động năm 2016.

Tham dự Hội nghị có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Hồ Xuân Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Đôn Tuấn Phong, Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) Phan Anh Sơn, cùng hơn 120 đại biểu từ các cơ quan đầu mối quản lý về công tác phi chính phủ của các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy,​ Giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài dành cho Việt Nam dự kiến đạt 283 triệu USD, giảm 21 triệu USD so với năm 2014 (304 triệu USD). Số lượng tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam tiếp tục tăng.

Nguyên nhân viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2015 giảm nhẹ so với năm trước được phân tích là do một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài chuyển hướng ưu tiên sang những địa bàn khó khăn hơn. Một số quốc gia viện trợ chính thức qua các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã cắt giảm ngân sách do những khó khăn chung của nền kinh tế. Bên cạnh đó, dòng viện trợ còn tập trung vào các điểm nóng nhân đạo trên thế giới, do khủng hoảng hoảng di cư ở châu Âu...

Năm 2015, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan bộ, ngành liên quan trong năm qua đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều hoạt động vận động viện trợ trong và ngoài nước thông qua các hội nghị, hội thảo xúc tiến vận động viện trợ; hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nắm bắt được thông tin về quy định của Việt Nam liên quan đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về công tác tổ chức phi chính phủ nước ngoài Đôn Tuấn Phong đã chia sẻ về xu hướng hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hiện nay và kế hoạch công tác của Ủy ban trong năm tới.

Theo ông Đôn Tuấn Phong, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang dần chuyển hướng từ viện trợ nhân đạo thuần túy sang viện trợ phát triển, tập trung ngày càng nhiều vào các hoạt động “phần mềm” thay cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp thiết bị. Về lĩnh vực hoạt động, ngoài những lĩnh vực truyền thống, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tập trung hơn vào môi trường, biến đổi khí hậu, xây dựng năng lực và vận động chính sách.

Về phương hướng hoạt động trong năm 2016, Ủy ban sẽ tiếp tục hỗ trợ hành chính, kỹ thuật và pháp lý cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; đa dạng hóa phương thức, đối tượng và các bên tham gia vận động viện trợ, thúc đẩy quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Đại sứ quán, cơ quan hợp tác phát triển, cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp; đẩy mạnh kết nối, thông tin tuyên truyền; công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách; tăng cường đào tạo, tập huấn cho các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Hồ Xuân Sơn cho rằng, năm 2015, mặc dù tình hình thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng Việt Nam vẫn thu hút được nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài nhằm tiếp tục góp phần vào công cuộc giảm nghèo và phát triển bền vững. Thời gian tới, công tác phi chính phủ nước ngoài tập trung vào hiệu quả viện trợ, tận dụng phần mềm của các tổ chức, trong đó có sự hỗ trợ về kỹ thuật, con người. Bên cạnh đó, chú trọng tìm kiếm nguồn vốn mới từ các doanh nghiệp, quỹ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam...

Bên cạnh đẩy mạnh công tác quản lý cũng như vận động để phát huy hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan liên quan cần tăng cường tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo để công tác phi chính phủ nước ngoài không chỉ hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội mà còn là kênh ủng hộ Việt Nam, nhất là những vấn đề quan trọng phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn nhấn mạnh./.