Việt Nam đóng góp tích cực vào thành lập Cộng đồng ASEAN

Hiện Việt Nam là thành viên tích cực tham gia xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, với mục tiêu làm cho liên kết ASEAN sâu rộng hơn, hoạt động trên cơ sở pháp luật và lấy người dân làm trung tâm.
(TTXVN/Vietnam+)