Viet Nam hop tac voi IUCN bao ton, phat trien nguon loi thuy san hinh anh 1Bạc Liêu thả tôm giống ra biển. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Hai bên sẽ hợp tác trong năm năm (2015-2020) trên một số lĩnh vực như bảo tồn các loài thủy sinh quý hiếm đang bị đe dọa toàn cầu; trong đó có rùa biển và bảo tồn các hệ sinh thái biển, ven biển; hợp tác nghiên cứu đánh giá hiệu quả quản lý mạng lưới khu bảo tồn biển Việt Nam; nghiên cứu và hoàn thiện khung pháp lý để đưa Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt Nam đi vào hoạt động, tạo cơ chế tài chính bền vững cho công tác bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Một trong những lĩnh vực hợp tác chính được đề cập trong biên bản là hoàn thiện và phối hợp thực hiện kế hoạch hành động quốc gia bảo tồn rùa biển 2015-2025, bao gồm nghiên cứu, trao đổi thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và nâng cao năng lực trong lĩnh vực bảo tồn rùa biển và bảo vệ hệ sinh thái.

Hai bên cũng đã thống nhất các hoạt động sẽ cùng phối hợp triển khai năm 2015 là cập nhật, xây dựng kế hoạch hành động Bảo tồn rùa biển Việt Nam giai đoạn 2015-2025; xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả quản lý mạng lưới các khu bảo tồn biển Việt Nam; trao đổi thông tin, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu các loài thủy sinh quý hiếm…

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám, Việt Nam đã quy hoạch 16 khu bảo tồn biển quốc gia. Ngoài bảo tồn biển, Việt Nam cũng đang quy hoạch, bảo tồn các vùng nước nội địa. Thứ trưởng mong muốn bản ghi nhớ hợp tác này sẽ đi vào hoạt động thực chất, có kết quả thực chất để cùng với các cơ quan nhà nước phát huy nguồn lực xã hội cũng như sự quan tâm của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản Việt Nam.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám cũng đánh giá cao IUCN cũng như nhiều tổ chức quốc tế khác trong thời gian qua đã phối hợp, tạo điều kiện cho ngành thủy sản qua hình thức hỗ trợ. Với những nội dung thiết thực, bản ghi nhớ này sẽ mở ra những cơ hội mới trong công tác bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản. Bởi, ngoài Nhà nước sẽ có các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ và vận động xã hội cùng vào cuộc bảo vệ nguồn lợi thủy sản để nguồn lợi thủy sản tiếp tục tái tạo, phát triển và từ đó khai thác bền vững.

Trong thời gian qua, IUCN và Tổng cục Thủy sản đã cùng hợp tác tổ chức tập huấn và tiến hành khảo sát hiện trạng quản lý 10 khu bảo tồn biển Việt Nam nhằm phục vụ cho việc xây dựng chương trình chuẩn đánh giá hiệu quả quản lý mạng lưới khu bảo tồn biển của Việt Nam./.

Bích Hồng (TTXVN/Vietnam+)