Việt Nam-Mỹ đạt được nhiều tiến triển trong vấn đề tẩy độc dioxin

Sau một năm triển khai, các đội thi công tại sân bay Biên Hòa đã bốc xúc được 1.200 m3 trầm tích ô nhiễm dioxin vượt ngưỡng tiêu chuẩn cho phép để đưa vào xử lý công đoạn tiếp theo.

Cuối năm 2019, dự án hợp tác Việt Nam-Mỹ về xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã chính thức được triển khai.

Sau hơn 1 năm thực hiện, dự án đã đạt được nhiều thành tựu to lớn thể hiện sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Mỹ trong khắc phục hậu quả chiến tranh, mang lại sự an toàn cho người dân và môi trường./.

(Vnews/Vietnam+)