Việt Nam-Trung Quốc tổ chức hội thảo trực tuyến về xây dựng Đảng

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến về xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển đất nước.
(TTXVN/Vietnam+)