Xử phạt 350 triệu đồng đối với Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định số 1443/QĐ-UBND, ngày 29/9/2023, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc với số tiền 350 triệu đồng.

Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc vì đã vi phạm 4 hành vi sau:

Hành vi thứ nhất: “Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 30 ngày kể từ khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở.” Công ty thay đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty cổ phần, nhưng không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

Hành vi thứ hai: “Không tuân thủ một trong các nội dung của Giấy phép hoạt động điện lực.” Theo giấy phép hoạt động trong lĩnh vực “phát điện,” Công ty có trách nhiệm tổ chức quản lý hạch toán tài chính hoạt động phát điện tách biệt với hoạt động kinh doanh khác; có trách nhiệm thực hiện kiểm toán tài chính hằng năm đối với hoạt động phát điện.

[Kiến nghị Bộ Công an điều tra sai phạm tại Công ty Đạm Hà Bắc]

Tuy nhiên, Công ty không tổ chức quản lý hạch toán tài chính hoạt động phát điện tách biệt với hoạt động kinh doanh khác; không thực hiện kiểm toán tài chính hằng năm đối với hoạt động phát điện của nhà máy.

Hành vi thứ ba: “Hoạt động điện lực mà không có giấy phép hoạt động điện lực”. Công ty được Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực “phát điện.” Công ty không có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ điện; tuy nhiên, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc lại tổ chức bán điện cho các doanh nghiệp khác.

Hành vi thứ tư: “Không lập và gửi hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện theo quy định về thị trường điện lực cạnh tranh.” Theo quy định nhà máy điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, có công suất đặt lớn hơn 30 MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, có trách nhiệm tham gia thị trường điện chậm nhất sau 30 ngày tính từ ngày vận hành thương mại của nhà máy điện. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy Công ty không lập hồ sơ và gửi hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện theo quy định về thị trường điện lực cạnh tranh.

Các hành vi trên đã vi phạm tại các quy định sau: Điều 5, Điều 14 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP; được sửa đổi bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Nghị định số 134/2013/NĐ-CP); được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/1/2022 của Chính phủ Sửa đổi một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Trong quyết định ghi rõ giao cho ông Nguyễn Đức Ninh là người đại diện của tổ chức bị xử phạt để chấp hành quyết định xử phạt.

Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này trong thời hạn 10 ngày. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục