Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) hóa chất sát trùng và vắcxin cho 8 tỉnh, thành phố ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên để phòng, chống dịch bệnh.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xuất cấp (không thu tiền) 55.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 550.000 liều vắcxin dịch tả lợn; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine; 25 tấn hóa chất Chlorine 65% min; 60.000 liều vắcxin LMLM 2 type; 150.000 liều vắcxin LMLM type O và 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine cho các tỉnh.

Cụ thể, tỉnh Nghệ An sẽ được cấp 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; tỉnh Quảng Bình 100.000 liều vắcxin dịch tả lợn, 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine và 15 tấn hóa chất Chlorine 65% min; tỉnh Thừa Thiên Huế 20.000 liều vắcxin LMLM 2 type (O&A), 50.000 liều vắcxin LMLM type O, 100.000 liều vắcxin dịch tả lợn và 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine.

Tương tự, thành phố Đà Nẵng được cấp 10.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O&A), 50.000 liều vắcxin dịch tả lợn và 5.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; tỉnh Quảng Ngãi 30.000 liều vắcxin LMLM 2 type (O&A), 150.000 liều vắc xin dịch tả lợn, 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 10 tấn hóa chất Chlorine 65% min; tỉnh Bình Định 100.000 liều vắcxin LMLM type O, 150.000 liều vắcxin Dịch tả lợn và 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

Tại khu vực Tây nguyên, tỉnh Gia Lai cũng được cấp 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; tỉnh Kon Tum 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid./.